Toiminnalliset menetelmät

Toiminnalliset menetelmät

Olemme jo -90 luvun puolelta asti soveltaneet ja kehittäneet kokemuksellisen oppimisen (Kolbin) teoriaa ja ratkaisuäkeistä työtapaa työelämän kehittämisen eri tarpeisiin.  Olemme julkaisseet useita kirjoja toiminnallisista menetelmistä.
Mitä toiminnalliset menetelmät ovat: Ratkaisukeskeisten toiminnallisten menetelmien lähtökohtana ja tausta-ajatuksena on, että jokainen ihminen ja jokainen ryhmä on oman elämänsä  ja yhteisönsä paras asiantuntija. Näin ollen ihminen itse osaa parhaiten tunnistaa voimavaransa, ongelmansa tahi kehittämisen kohteensa ja ratkaista ne myös itse – omin voimin. Toiminnallisten menetelmien avulla voidaan nostaa näkyväksi sellaisia asioita jotka peilaavat todellisuutta. Ihminen  ja ryhmä pääsee ”ilmiöiden” äärelle, ja voi keskustella niistä. Usein vahva kokemus jos sinällään auttaa ymmärtämään asiaa ja ratkaisu löytyy, jopa ilman puhetta.

Omakohtainen kokemus on kokemuksellisen oppimisen lähtökohta ja oleellinen osa, mutta pelkkä kokeminen ei sinänsä vielä takaa oppimista. Tärkeää on ”tutkittavan” ilmiön havainnointi ja sen tietoinen pohtiminen sekä ilmiön ymmärtäminen ja käsitteellistäminen sopivan teorian tai kuvausmallin avulla. Myös aktiivisen toiminnan vaihe on oleellinen osa kokemuksellista oppimista.

Käytämme kokemuksellisen oppimisen tekniikoita aina kun se tuntuu järkevältä tai uskomme sen auttavan asioiden selvittämisessä. Toiminnallisten menetelmien käytöstä sovitaan aina tilaajan ja asiakkaan kanssa erikseen. Usein toiminnalliset menetelmät toimivat eri koulutustilaisuuksien virittäjänä tai keskustelun avaajina.