Toimintatapamme

Työkalut ja toimintatapamme - hyvä oppiminen syntyy innostavista ja monipuolisista menetelmistä

Toimintamme pohjan muodostaa:

  • Vahva ratkaisukeskeinen ajattelu
  • Positiivinen psykologia
  • Urheilijan psyykkisen valmennuksen metodit
  • Neurotieteet
  • Sensomotoriikka
  • Kokemusoppimisen sovellutukset

Käytämme monipuolisesti valmennuksissamme erilaisia arviointityökaluja ja muita työvälineitä. Tällaisia ovat mm. 360 asteen mittaukset, Kiireenkesytys® ja Voimavarat työssä™ -arvioinnit. Työnohjausta, sparraus ja coaching kuuluvat toimintatapoihimme. Uskomme  myös hyvään luentoon, kun sen aika on. Lisäksi toiminnalliset menetelmät ovat olleet käytössämme useita kymmeniä vuosia. Olemme julkaisseet useita kirjoja toiminnallisista menetelmistä.

Farax 360 asteen mittaukset

360 asteen mittaus kartoittaa esimiehen todellisia johtamistaitoja ja niiden kehittämistarpeita. Kun esimies vertaa omaa käsitystään oman esimiehensä, kollegojensa ja alaistensa näkemyksiin, hänen roolikuvansa tarkentuu ja selkiytyy. Kartoituksesta on todellista hyötyä päivittäisessä esimiestyössä. Se antaa konkreettisen kuvan tulevaisuuden esimiestyön suunnista ja kehittämiskohteista

Muita Farax-työvälineitä

•    Räätälöity Farax
•    Arviointi koko henkiköstölle - tiimikohtaiset palautetilaisuudet
•    Tunneäly
•    Tiimitaitojen Farax
•    Johtoryhmän profiili
•    Ilmapiirikartoitukset
•    Terveyspainotteinen Farax

VVT-mittarit

Voimavarat työssä™ –kysely on käytännöllinen ja myönteinen tapa kartoittaa työyhteisön hyvinvointia, jaksamista ja työtyytyväisyyttä. Se on myös oivallinen apuväline työntekijän työkyvyn, voimavarojen sekä kuntoutustarpeen arvioinnissa. Arvioinnit antavat kaivatut suunnat TYKY –toiminnan kehittämiselle ja tuloksellisuuden seurannalle. Voimavarat työssä™ -kysely on vaihtoehto perinteiselle työilmapiirimittaukselle

Sensomotorinen mittaus

Toiminnalliset menetelmät

Kiireenkesytys®