Työnohjaus, sparraus ja coaching

Siltoja yli virtaavien vesien

Tarjoamme työnohjausta, coachingia ja sparrausta esimiehille, tiimeille  työyhteisöille ja valmentajille.  Coaching on valmentamista ja sparraamista - yksinkertaisemmin keskusteluapua - jossa valmennetaan esimiestä oivaltamaan omat ja ryhmänsä mahdollisuudet. Työotteena on ratkaisukeskeinen ote, jossa päähuomio on voimavaroissa ja mahdollisuuksissa