Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöjen kehittäminen

Syvälliset kulttuurin muuttamiseen tähtäävät toimenpiteet vaativat useamman vuoden kehittämisprojekteja. Meillä on hyvä kokemus useasta pitkäkestoisesta projektista, niin julkishallinnon puolella kuin yrityksissäkin. 

Kehittämishankkeet lähtevät liikkeelle tavoitteiden kartoittamisesta. Jo hankkeen alkuvaiheessa otetaan mukaan sekä työntekijät, esimiehet että johto.

Toteutamme isojen yritysten hankkeita. Isojen hankkeiden toteutuminen vaatii verkostoitumista ja yhteistoimintaa eri tahojen kanssa ja siksi olemmekin verkostoituneet hyvin laajasti samalla alalla toimivien kollegoittemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kehittäminen takaa hyvän työmarkkina- arvon

Yrityksen tavoitteet toteutuvat parhaiten silloin, kun tutkittuun tietoon yhdistetään mielekästä harjoittelua kokeneiden valmentajien johdolla. Meillä on kaksi johtavaa periaatetta valmennuksen onnistumisen takaamiseksi. Ensimmäinen on vahva tavoiteajattelu. Teemme kaikkemme, että asiakkaan tavoitteet toteutuvat - pienimmissäkin tilaisuuksissa. 
Toinen on se, että koulutukset olisivat hauskoja ja mielekkäitä. Tämän periaatteen toteuttamisen vuoksi olemme kehittäneet monia uusia toiminnallisia oppimismenetelmiä. Uskomme myös hyvään luento-opetukseen. Hyvä luento on joissakin tilanteissa paras ja mielekkäin vaihtoehto.
Pyydä tarjous.