Kiireenkesytys

Kiireenkesytys

Kiire, kiire, kiire! Onko kiire hyvä olotila vai pitäisikö sille tehdä jotakin? Stressi syntyy tilanteessa, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että hänen käytettävissä olevat voimavaransa ovat tiukoilla tai ylittyvät. Kiire on yksi tyypillisimpiä stressin aiheuttajia niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Kiireenkesytysvalmennuksissa paneudumme kunkin omiin henkilökohtaisiin kiirehaasteisiin, aikakäsitykseemme ja siihen, miten kiirettä voi kesyttää. Otamme työtä ja elämää hallintaan – sen sijaan, että jatkuva kiire hallitsisi elämäämme. Perinteiset ajanhallintatekniikat eivät riitä kiireestä vapautumiseen vaan kyse on uskomuksista, valinnoista ja oman persoonan haasteista.. Tavoitteena on omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, läsnäolon taito, stressinhallinta ja tietoisempi tekeminen. Vierailemme Kiireenkesyttäjien talon kolmessa kerroksessa ja eri huoneissa sen mukaan, missä huoneessa pysähtyminen tuntuu juuri nyt tarpeelliselta.
Valmennukset sisältävät paitsi luennointia niin myös paljon keskustelua ja ryhmäpohdintoja sekä konkreettisia harjoituksia mm. rentoutumiseen ja läsnäoloon. 

Aihealueita

Kiire sen kohtaaminen ja kesyttäminen

- omat henkilökohtaiset kiirehaasteeni
- Kiirehtijätyylit
- Erilaisten kiirehtijätyylien oikeat ja voimaannuttavat kysymykset
- Omien toimintamallien muuttaminen
- omien terveiden rajojen tunnistaminen

Hyvän elämän ja johtamisen tasapaino

-    Hyvän elämän tasapaino HET
-    Hyvinvointiosakepörssi
-    Jos olisi vähemmän kiirettä ja enemmän aikaa, niin…
-    Mikroaskelten ympyrä ja ensimmäiset askeleet
-    Keskittyminen, läsnäolo ja ihmisten kohtaaminen

Stressin monta ulottuvuutta

-    Positiivinen ja negatiivinen stressi
-    Stressioireiden tunnistaminen
-    Tunteiden ja ajattelun voima stressin säätelyssä
-    Keinoja stressin säätelyyn – rentoutuminen ja rauhoittuminen
-    Miten luoda stressivapaa työyhteisö

 Kysy lisää, pyydä tarjous!