Kiireenkesytys

Alussa oli hiljaisuus

Kiire, kiire, kiire! Onko kiire hyvä olotila vai pitäisikö sille tehdä jotakin? Stressi syntyy tilanteessa, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että hänen käytettävissä olevat voimavaransa ovat tiukoilla tai ylittyvät. Kiire on yksi tyypillisimpiä stressin aiheuttajia niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 

Kiireenkesytysvalmennuksissa paneudumme kunkin omiin henkilökohtaisiin kiirehaasteisiin, aikakäsitykseemme ja siihen, miten kiirettä voi kesyttää. Otamme työtä ja elämää hallintaan – sen sijaan, että jatkuva kiire hallitsisi elämäämme. Perinteiset ajanhallintatekniikat eivät riitä kiireestä vapautumiseen vaan kyse on uskomuksista, valinnoista ja oman persoonan haasteista. Tavoitteena on omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, läsnäolon taito, stressinhallinta ja tietoisempi tekeminen.
Valmennukset sisältävät paitsi luennointia niin myös paljon keskustelua ja ryhmäpohdintoja sekä konkreettisia harjoituksia mm. rentoutumiseen ja läsnäoloon.