Työyhteisöiden ja organisaatioiden kehittäminen

Alussa oli suhde

Muutokset, haasteet työyhteisössä ja modernit työmenetelmät kaipaavat toteutuakseen aikaa, resursseja ja valmennusta. On tilanteita, missä myös lyhyillä ja rajatuilla toimenpiteellä päästään alkuun. Usein syvälliset kulttuurin muuttamiseen tähtäävät toimenpiteet vaativat useamman vuoden kehittämisprojekteja. 

Meillä on hyviä kokemuksia sekä pitkistä, että lyhyistä projektista, niin julkishallinnon puolella kuin pienistä miniyrityksistä suuriin yrityksiin.  Kokemusta on lisäksi allianssihankkeiden käynnistämisistä.

On kaksi johtavaa periaatetta, joihin on hyvä rakentaa onnistunut valmennus. Ensimmäinen on vahva tavoiteajattelu. Teemme kaikkemme, että asiakkaan tavoitteet toteutuvat - pienimmissäkin tilaisuuksissa. 
Toinen on se, että koulutukset olisivat hauskoja, mielekkäitä ja käytäntöön siirrettäviä. Tämän periaatteen toteuttamisen vuoksi käytämme tilanteeseen sopivia fasilitointi-menetelmiä ja tarvittaessa toiminnallisia oppimismenetelmiä. Uskomme myös hyvään luento-opetukseen. Hyvä luento on joissakin tilanteissa paras ja mielekkäin vaihtoehto.
Pyydä tarjous.